Indkaldelse til generalforsamling 2021 - MCBlålys


Den 12. september 2021, kl 12.00 bliver årets generalforsamling afholdt på adressen

Falck Fredericia
Vejlevej 119
7000 Fredericia

Indkaldelse til generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Mc Blålys

Søndag d. 12. september 2021

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning af foreningens formand.
3. Regnskab aflæggelse af foreningen kasserer.
4. Fastsættelse af kontingent. (indstilling fra bestyrelsen skal forelægges)
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter.
9. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant.
10. Eventuelt. (der kan ikke vedtages noget under eventuelt).

Opstilling til bestyrelsen samt forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før.

Tilmelding skal ske til Torben på mail naestformand@mcblaalys.dk, senest d. 10. september 2021.