Indkaldelse til generalforsamling - MCBlålys


Indkaldelse til generalforsamling.

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Mc Blålys.

 

Søndag den 11/9-2022

Kl 11.00

Sted : Klosterparks Alle 30

4100 Ringsted

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning af foreningens formand
  3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
  4. Fastsættelse af kontingent (indstilling fra bestyrelsen skal forelægges)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 3 bestyrelses medlemmer, på valg er Lars Vallentin, Kirsten Nørregaard, og Torben Andersen, Lars og Torben stiller op til genvalg, Kirsten gør ikke, så dermed mangler vi en.
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 bilagskontrollanter
  9. valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
  • Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under eventuelt)

 

 

 

Opstilling til bestyrelsen samt forslag, der ønskes behandlet på

Generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før.

torben@nhtr.dk